W naszej ofercie znajduje się wykonawstwo geodezyjne na etapie projektowania inwestycji do których zaliczymy:

  • mapy sytuacyjno – wysokościowe dla celów projektowych i opiniodawczych,
  • uzgodnienia branżowe (dot. możliwości korzystania z mediów),

W końcowym etapie budowy wykonujemy na zamówienie zlecającego:

  • mapy numeryczne
  • plany i mapy tematyczne