Ważniejsze realizacje firmy Geo-Szkic w 2015r.:

 • Mapa do celów projektowych na obszarze 67ha oraz wykonanie pomiarów do numerycznego modelu terenu 27ha na terenie miasta Olsztyn
  woj. warmińsko-mazurskie
 • Mapa do celów projektowych na długości 65km, 390 ha pod modernizację lini 110kV
  w powiecie olsztyńskim, ostródzkim, iławskim, woj. warmińsko-mazurskie
 • Niwelacja precyzyjna reperów kontrolnych na 8 elektrowniach EW Wadąg, EW Wojdyty, EW Lidzbark Warmiński I i II, EW Brąswałd, EW Brąswałd-Zapora, EW Łyna, EW Kotowo
  w mieście Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
 • Niwelacja i pomiar sytuacyjny piezometrów na 7 elektrowniach EW Wadąg, EW Wojdyty, EW Lidzbark Warmiński I i II, EW Brąswałd, EW Łyna, EW Kotowo
  w woj. warmińsko-mazurskie
 • Mapy do celów projektowych, Mapy przekroczeń, Wznowienia znaków granicznych
  w 14 miastach, woj. warmińsko-mazurskie

Ważniejsze realizacje firmy Geo-Szkic w 2014r.:

 • Wyznaczenie terenu pod wycinkę drzew oraz terenu do adaptacji w pasie projektowanej budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych
  w mieście Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
 • Wyznaczenie terenu pod wycinkę drzew raz terenu do adaptacji w pasie projektowanej obwodnicy Ostródy w ciągu DK 16
  w gminie Ostróda, woj. warmińsko-mazurskie
 • Mapa do celów projektowych do wykonania projektu przebudowy sieci wysokiego napięcia
  w mieście Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie

Ważniejsze realizacje firmy Geo-Szkic w 2013r.:

 • Podział nieruchomości gruntowej zabudowanej dwoma budynkami w miejscowości Różnowo
  w gminie Dywity, woj. warmińsko-mazurskie
 • Podział nieruchomości gruntowej zabudowanej dwoma budynkami w miejscowości Klebark Mały
  w gminie Purda, woj. warmińsko-mazurskie
 • Pomiar powykonawczy dobudowy budynku użyteczności publicznej
  w mieście Pieniężno, woj. warmińsko-mazurskie
 • Mapa do celów projektowych do wykonania projektu kompleksu sklepów w miejscowości Dywity
  w gminie Dywity, woj. warmińsko-mazurskie
 • Mapa do celów projektowych do wykonania projektu stacji LNG w Olsztynie
  w mieście Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
 • Pomiary kontrolne bramownic ViaToll na odcinku S7 Olsztynek-Nidzica
  woj. warmińsko-mazurskie
 • Pomiar powykonawczy boisk na terenie spółdzielni Pojezierze
  w mieśie Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
 • Mapa do celów projektowych pod budowę drogi dojazdowej do Zakładu Unieszkodliwania Odpadów Komunalnych w Olsztynie
  w mieście Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
 • Mapa do celów projektowych pod budowę Zakładu Unieszkodliwania Odpadów Komunalnych w Olsztynie
  w mieście Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
 • Mapa do celów projektowych ul. Żeromskiego, ul. Okrzei, ul. Sienkiewicza pod modernizację oświetlenia ulicznego oraz przebudowę chodnika
  w mieście Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
 • Wytyczenie osi konstrukcyjnych dobudowy budynku w tym szybu windowego budynku użyteczności publicznej
  w mieście Pieniężno, woj. warmińsko-mazurskie
 • Wznowienie znaków granicznych nieruchomości
  w gminie Jeziorany, obręb Derc, woj. warmińsko-mazurskie
 • Podział nieruchomości gruntowej zgodnie wg. ustawy o gospodarce nieruchomościami
  w mieście Olsztyn, obręb 0120, woj. warmińsko-mazurskie
 • Aktualizacja ewidencji budynków
  w gminie Barczewo, obręb Nikielkowo, obręb Wójtowo, woj. warmińsko-mazurskie

Realizacje firmy Geo-Szkic w 2012r.:

 • Wznowienie znaków granicznych Lasów Państwowych
  w leśnictwie Czarny Las, w leśnictwie Rogóż, w leśnictwie Frankowo w Nadleśnictwie Bartoszyce, woj. warmińsko-mazurskie
 • Pomiary przekrojów dna rzeki Łyna
  odcinek rzeki Łyna od wsi Szylina Mała – Bartoszyce (powiat Bartoszyce), woj. warmińsko-mazurskie
 • Mapa do celów projektowych linii najwyższego napięcia 400kV Płock – Bełchatów
  na odcinku powiatu bełchatowskiego, woj. łódzkie
 • Mapa do celów projektowych linii najwyższego napięcia 400kV Płock – Miłosna
  na odcinkach powiatu mińskiego, powiatu wołomińskiego, powiatu legionowskiego, woj. mazowieckie
 • Wznowienie znaków granicznych oraz wyznaczenie słupów pasa drogowego
  wzdłuż autostrady A2 odcinek Stryków – Konotopa, woj. mazowieckie