Prace wykonywane w 2011r.

 • Obsługa inwestycji drogowej i obiektowej
  wzdłuż autostrady A2, odcinek Stryków – Konotopa
 • Zaprojektowanie szczegółowej osnowy III klasy, w tym osnowy ziemnej i ściennej
  dla części gminy Jeziorany i miasta Jeziorany
 • Pełna obsługa inwestycji drogowej i obiektowej oraz wznowienie znaków granicznych pasa drogowego i słupów pasa drogowego wzdłuż drogi krajowej DK nr 59 „Zachodnia Obwodnica Mrągowa”

Prace wykonywane w 2010r.

 • Pełna obsługa inwestycji drogowej i obiektowej oraz wznowienie znaków granicznych pasa drogowego i słupów pasa drogowego wzdłuż drogi krajowej DK nr 59 „Zachodnia Obwodnica Mrągowa”

Prace wykonywane w 2009r.

 • Obsługa geodezyjna głównej sieci kanalizacji sanitarnej fi 800
  miasto Olsztyn

Prace wykonywane w 2008r.

 • Kolejowa mapa do celów projektowych
  linia kolejowa E65, odcinek Zajączkowo-Iława
 • Kontrola makroskopowa
  linia kolejowa E65, odcinek Iława-Susz
 • Tyczenie i pomiar odwiertów geotechnicznych dla firmy geologicznej droga S7 na odcinku Olsztynek-Nidzica

Prace wykonywane w 2007r.

 • Obsługa geodezyjna
  DK nr 16 na odcinku Wróciłkowo-Barczewo
 • Obsługa inwestycji drogowej i obiektowej, pomiary sytuacyjno-wysokościowe
  „na terenie zakładu „Michelin Olsztyn”

Prace wykonywane w 2005r.

 • Rozgraniczanie nieruchomości, wznawianie granic, pomiary sytuacyjno-wysokościowe
  Olsztyn oraz powiat olsztyński