Ważniejsze realizacje firmy GEO-SZKIC w 2020r.:

 • Mapa do celów projektowych pod projektowany gazociąg na odcinku 34km, 100 ha w gm. Gardeje, pow. kwidzyński, woj. pomorskie
 • Mapa do celów projektowych pod projektowany gazociąg na odcinku 85km, 400 ha w m. Łęczyce, m. Boże Pole, m. Strzebielino
  gm. Łęczyce, pow. wejherowski, woj. pomorskie
 • Wykonanie ortofotomap cyfrowych na odcinku 50km, 300 ha w gm. Łęczyce, pow. wejherowski
  woj. pomorskie
 • Modernizacja ewidencji w 24 obrębach ewidencyjnych, weryfikacja i pomiar 8411 budynków, gm. Wierzbica, pow. chełmski
  woj. lubelskie
 • Modernizacja ewidencji w 4 obrębach ewidencyjnych, weryfikacja i pomiar 1379 budynków,
  woj. warmińsko-mazurskie
 • Modernizacja ewidencji w 9 obrębach ewidencyjnych, weryfikacja i pomiar 4536 budynków, gm. Juchnowiec Kościelny, pow. białostocki, woj. podlaskie
 • Obsługa geodezyjna budowy linii kolejowej 216 Olsztyn-Działdowo 80km
  woj. warmińsko-mazurskie

Ważniejsze realizacje firmy GEO-SZKIC w 2019r.:

 • Mapa do celów projektowych pod projektowany gazociąg na odcinku 6km, 43 ha w Mieście Olsztyn
  woj. warmińsko-mazurskie
 • Obsługa geodezyjna budowy linii kolejowej 216 Olsztyn-Działdowo 80km
  woj. warmińsko-mazurskie
 • Modernizacja ewidencji w 5 obrębach ewidencyjnych, weryfikacja i pomiar 2361 budynków, gm. Kazimierz Dolny, pow. puławski
  woj. lubelskie
 • Mapa do celów projektowych pod modernizację LK12 na odcinku 24 km Góra Kalwaria-Pilawa na odcinku Góra Kalwaria – Łuków, w tym założenie osnowy realizacyjnej i pomiar geometrii torów w pow. piaseczyński, pow. garwoliński, pow. otwocki,
  woj. mazowieckie
 • Mapa do celów projektowych pod modernizację LK131 Chorzów Batory-Tczew na odcinku 23km Poddębice-Kłódno-Dąbie, w tym założenie osnowy realizacyjnej i pomiar geometrii torów.
  woj. łódzkie

Ważniejsze realizacje firmy GEO-SZKIC w 2018r.:

 • Mapa do celów projektowych pod projektowany gazociąg na odcinku 6km, 43 ha w Mieście Olsztyn
  woj. warmińsko-mazurskie
 • Obsługa geodezyjna budowy linii kolejowej nr 216 Olsztyn-Działdowo 80km,
  woj. warmińsko-mazurskie
 • Modernizacja ewidencji w 5 obrębach ewidencyjnych, weryfikacja i pomiar 2500 budynków, gm. Biskupiec
  woj. warmińsko-mazurskie

Ważniejsze realizacje firmy GEO-SZKIC w 2017r.:

 • Modernizacja ewidencji w 2 obrębach ewidencyjnych, weryfikacja i pomiar 1500 budynków
  woj. warmińsko-mazurskie
 • Mapa do celów projektowych pod modernizację LK219 na odcinku 30 km Szczytno-Ruciane Nida, w tym założenie KOS i pomiar geometrii torów.
  woj. warmińsko-mazurskie
 • Mapa do celów projektowych pod modernizację LK216 na odcinku 10 km Olsztyn-Olsztynek na odcinku Bartąg-Stawiguda, w tym założenie KOS, znaków regulacjii i pomiar geometrii torów.
  woj. warmińsko-mazurskie
 • Mapa do celów projektowych pod modernizację linii napowietrznej 110kV Olsztyn Mątki – Marąg oraz wykonanie profili podłużnych linii, długość 31 km, ok. 200 ha
  woj. warmińsko-mazurskie
 • Usługi geodezyjne na zamkniętym terenie wojskowym i wnoszenie ich na mapy o klauzuli zastrzeżone
  woj. warmińsko-mazurskie
 • Wykonanie procedury stabilizacji nowych znaków granicznych 148 punktów wzdłuż DP na odcinku Ostrzeszewo-Klebark Wielki-Klewki
  woj. warmińsko-mazurskie
 • Mapa do celów projektowych pod planowaną budowę linii światłowodowej
  m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie
 • Modernizacja ewidencji w zakresie weryfikacji i pomiaru 380 budynków w 3 obrębach
  m. Łomża, woj. podlaskie
 • Mapa do celów projektowych pod projektowany parking na terenie szpitala Dziecięcego w Olsztynie,
  woj. warmińsko-mazurskie
 • Podziały ZRID dla 24 działek biegnących wzdłuż projektowanej drogi powiatowej nr 1463 i 1464 na odcinku Ostrzeszewo-Klebark Wielki-Klewki,
  woj. warmińsko-mazurskie

Ważniejsze realizacje firmy GEO-SZKIC w 2016r.:

 • Usługi geodezyjne wykonywane na zlecenie firmy ORANGE Polska, w zakresie aktualizacje map, mapy prawne, wznowienia znaków granicznych, woj. warmińsko mazurskie
 • Mapa do celów projektowych pod projektowany gazociąg oraz wodociąg w m. Warkały, gm. Jonkowo,
  woj. warmińsko mazurskie
 • Mapa do celów projektowych pod przebudowywaną linię napowietrznej 110 kV Gietrzwałd – Ostróda – Iława,
  woj. warmińsko-mazurskie
 • Podziały ZRID dla 190 działek biegnących wzdłuż projektowanej drogi powiatowej nr 1442 i 1449 na odcinku Spręcowo-Sętal-Tuławki-Gady, gm. Dywity, gm. Barczewo, woj. warmińsko mazurskie
 • Mapa do celów projektowych pod przebudowywaną stacje GPZ w Olsztynku, woj. warmińsko mazurskie
 • Pomiar słupów do mapy do celów prawnych na długości 110km, Warszawa-Piaseczno-Kozienice,
  woj. mazowieckie
 • Mapa do celów projektowych dla 370 zabudowanych działek na terenie ROD Miodówko, gm. Stawiguda,
  woj. warmińsko-mazurskie
 • Mapa do celów projektowych i numeryczny model terenu pod budowę nowej lini tramwajowej biegnącej wzdłuż ulic Synów Pułku, Wyszyńskiego, Leonharda, Piłsudskiego, Dworcowej w Olsztynie, woj. warmińsko-mazurskie
 • Podziały ZRID dla 25 działek biegnących wzdłuż projektowanej drogi powiatowej nr 646 na odcinku Gostkowo-Papowo Toruńskie, gm. Łysomice, woj. kujawsko-pomorskie

Ważniejsze realizacje firmy GEO-SZKIC w 2015r.:

 • Mapa do celów projektowych na obszarze 67ha oraz wykonanie pomiarów do numerycznego modelu terenu 27ha na terenie miasta Olsztyn
  woj. warmińsko-mazurskie
 • Mapa do celów projektowych na długości 65km, 390 ha pod modernizację lini 110kV
  w powiecie olsztyńskim, ostródzkim, iławskim, woj. warmińsko-mazurskie
 • Niwelacja precyzyjna reperów kontrolnych na 8 elektrowniach EW Wadąg, EW Wojdyty, EW Lidzbark Warmiński I i II, EW Brąswałd, EW Brąswałd-Zapora, EW Łyna, EW Kotowo
  w mieście Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
 • Niwelacja i pomiar sytuacyjny piezometrów na 7 elektrowniach EW Wadąg, EW Wojdyty, EW Lidzbark Warmiński I i II, EW Brąswałd, EW Łyna, EW Kotowo
  w woj. warmińsko-mazurskie
 • Mapy do celów projektowych, Mapy przekroczeń, Wznowienia znaków granicznych
  w 14 miastach, woj. warmińsko-mazurskie

Ważniejsze realizacje firmy GEO-SZKIC w 2014r.:

 • Wyznaczenie terenu pod wycinkę drzew oraz terenu do adaptacji w pasie projektowanej budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych
  w mieście Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
 • Wyznaczenie terenu pod wycinkę drzew raz terenu do adaptacji w pasie projektowanej obwodnicy Ostródy w ciągu DK 16
  w gminie Ostróda, woj. warmińsko-mazurskie
 • Mapa do celów projektowych do wykonania projektu przebudowy sieci wysokiego napięcia
  w mieście Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie

Ważniejsze realizacje firmy GEO-SZKIC w 2013r.:

 • Podział nieruchomości gruntowej zabudowanej dwoma budynkami w miejscowości Różnowo
  w gminie Dywity, woj. warmińsko-mazurskie
 • Podział nieruchomości gruntowej zabudowanej dwoma budynkami w miejscowości Klebark Mały
  w gminie Purda, woj. warmińsko-mazurskie
 • Pomiar powykonawczy dobudowy budynku użyteczności publicznej
  w mieście Pieniężno, woj. warmińsko-mazurskie
 • Mapa do celów projektowych do wykonania projektu kompleksu sklepów w miejscowości Dywity
  w gminie Dywity, woj. warmińsko-mazurskie
 • Mapa do celów projektowych do wykonania projektu stacji LNG w Olsztynie
  w mieście Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
 • Pomiary kontrolne bramownic ViaToll na odcinku S7 Olsztynek-Nidzica
  woj. warmińsko-mazurskie
 • Pomiar powykonawczy boisk na terenie spółdzielni Pojezierze
  w mieśie Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
 • Mapa do celów projektowych pod budowę drogi dojazdowej do Zakładu Unieszkodliwania Odpadów Komunalnych w Olsztynie
  w mieście Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
 • Mapa do celów projektowych pod budowę Zakładu Unieszkodliwania Odpadów Komunalnych w Olsztynie
  w mieście Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
 • Mapa do celów projektowych ul. Żeromskiego, ul. Okrzei, ul. Sienkiewicza pod modernizację oświetlenia ulicznego oraz przebudowę chodnika
  w mieście Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
 • Wytyczenie osi konstrukcyjnych dobudowy budynku w tym szybu windowego budynku użyteczności publicznej
  w mieście Pieniężno, woj. warmińsko-mazurskie
 • Wznowienie znaków granicznych nieruchomości
  w gminie Jeziorany, obręb Derc, woj. warmińsko-mazurskie
 • Podział nieruchomości gruntowych zgodnie wg. ustawy o gospodarce nieruchomościami
  w mieście Olsztyn, obręb 0120, woj. warmińsko-mazurskie
 • Aktualizacja ewidencji budynków
  w gminie Barczewo, obręb Nikielkowo, obręb Wójtowo, woj. warmińsko-mazurskie

Realizacje firmy GEO-SZKIC w 2012r.:

 • Wznowienie znaków granicznych Lasów Państwowych
  w leśnictwie Czarny Las, w leśnictwie Rogóż, w leśnictwie Frankowo w Nadleśnictwie Bartoszyce, woj. warmińsko-mazurskie
 • Pomiary 30 przekrojów dna rzeki Łyna
  odcinek rzeki Łyna od wsi Szylina Mała – Bartoszyce (powiat Bartoszyce), woj. warmińsko-mazurskie
 • Mapa do celów projektowych linii najwyższego napięcia 400kV Płock – Bełchatów, ok. 20 km, ok. 200ha
  na odcinku powiatu bełchatowskiego, woj. łódzkie
 • Mapa do celów projektowych linii najwyższego napięcia 400kV Płock – Miłosna, ok. 30 km, ok 300ha
  na odcinkach powiatu mińskiego, powiatu wołomińskiego, powiatu legionowskiego, woj. mazowieckie
 • Wznowienie znaków granicznych oraz wyznaczenie słupów pasa drogowego w ilości ok. 1200 punktów
  wzdłuż autostrady A2 odcinek Stryków – Konotopa, woj. mazowieckie